🚚
Gratis flytthjÀlp nÀr ni bestÀller webbhotell hos Inleed! Klicka för att lÀsa mer. Gratis flytthjÀlp nÀr ni bestÀller webbhotell! LÀs mer hÀr.

Avtal

1. AllmÀnt

Detta avtal gÀller mellan abonnenten (i följande text kallad kunden) och Inleed (Yelles AB org. nr 556931-6788), (i följande text kallat Inleed). Avtalet gÀller samtliga tjÀnster och produkter Inleed erbjuder (i följande text kallat abonnemanget).

1.1 Avtalets omfattning

Avtalet omfattar avtalstid, avgifter och uppsÀgning (avsnitt 2), support och underhÄll (avsnitt 3), ansvarsfriskrivning (avsnitt 4), kundens ansvar (avsnitt 5), personuppgifter (avsnitt 6) och övriga avtalsvillkor (avsnitt 7).

1.2 Ändringar av avtalet

Inleed förbehÄller sig rÀtten att nÀr som helst Àndra detta avtal. Det nya avtalet Àr giltigt dÄ det ligger publicerat pÄ Inleed"s hemsida (www.inleed.se).

2. Avtalstid, avgifter och uppsÀgning

2.1 Hur avgiften betalas

Avgifter för abonnemanget sker som förskottsbetalning mot faktura via bankgiro eller kortbetalning.

2.2 Avtalstiden för abonnemanget

Abonnemangets avtalstid löper tills vidare frÄn och med bestÀllning. Specifik tjÀnst gÀller under den tid som stÄr specificerat pÄ fakturan.

2.3 Förnyelse av abonnemang som sker var 12:e mÄnad eller mer sÀllan

För abonnemang som förnyas var 12:e mÄnad, eller mer sÀllan, kommer Inleed senast en mÄnad innan den avtalade tidens slut att sÀnda en pÄminnelse om att abonnemanget inom kort löper ut. DÄ vÀljer kund sjÀlv om abonnemanget skall förnyas eller ej. Kunden gör valet genom att logga in pÄ Inleed"s hemsida. En förnyelse av abonnemanget sker dÄ genom direktbetalning.
Om abonnemanget inte förnyas innan det löper ut kommer abonnemanget med dess innehÄll att raderas.

2.4 Förnyelse av abonnemang som sker oftare Àn var 12:e mÄnad

För abonnemang som förnyas oftare Àn var 12:e mÄnad skickar Inleed ut en faktura om förnyelse för en lika lÄng period vid den nuvarande periodens slut. Fakturan avser förnyelse av abonnemanget framÄt i tiden. Avtalet ska anses förnyat vid den tidpunkt dÄ Inleed skickat fakturan. Fakturan skall betalas innan betalningsperioden löper ut annars har Inleed rÀtt att stÀnga av kundens abonnemang och pÄföra pÄminnelseavgift, dröjsmÄlsrÀnta samt eventuellt ersÀttning för inkassokostnader enligt lagen (1981:739) om ersÀttning för inkassokostnader.
Om fakturan inte betalas inom betalningsfristen kan abonnemanget med dess innehÄll raderas. Kunden Àr betalningsskyldig för utstÀlld faktura.

2.5 FörÀndringar av avgifter

AvgiftsÀndringar informeras via Inleed"s hemsida (www.inleed.se). Inleed har rÀtt att debitera Àndrad avgift vid förnyelse av ett abonnemang.

2.6 Kundens rÀtt att avsluta abonnemang

Kunden har rÀtt att avsluta sitt abonnemang hos Inleed nÀr som helst via en uppsÀgning (se 2.7). Faktura som kunden redan har betalat ersÀtts inte. Detta gÀller Àven om tid kvarstÄr pÄ kundens abonnemang.

2.7 UppsÀgning av abonnemanget

En uppsÀgning av abonnemanget sker genom att kunden skickar en begÀran om uppsÀgning frÄn den e-postadress som stÄr som Àgare av kontot till support@inleed.se och dÀrefter bekrÀftar uppsÀgningen genom att besvara det mail som Inleed skickar ut efter kundens begÀran.

2.8 Aktivt abonnemang under avtalstiden

Inleed ansvarar för att kundens abonnemang Àr aktivt pÄ Inleed"s servrar under avtalstiden (se avsnitt 4).

2.9 Radering av data vid avslutat abonnemang

Vid avslutat abonnemang raderas samtlig data som kunden lagrat hos Inleed.

2.10 Återaktivering av abonnemang

Ett avslutat abonnemang kan eventuellt Äteraktiveras i de fall dÄ en backup av kundens data ej raderats. Vid Äteraktivering av abonnemang tar Inleed frÄn kunden ut en avgift pÄ 350 kronor inklusive moms.

3. Support och underhÄll

3.1 Planerade driftstopp

Vid varje planerat driftstopp ska Inleed meddela kunden minst en dag innan avbrottet. Inleed meddelar kunden hÀrom genom e-post eller sociala medier. Detta gÀller inte vid eventuell krasch av systemet och/eller förlust av data, oavsett anledning. Vid dessa situationer stÄr Inleed fria frÄn ansvar mot kunden (se avsnitt 4).

3.2 Supporttider

Inleed förbehÄller sig rÀtten att Àndra sina supporttider, vilka framgÄr pÄ Inleed"s hemsida.

3.3 Backup vid abonnemang som avser webbhotell

Om kundens abonnemang avser webbhotell ansvarar Inleed för att dagligen ta backup av kundens data som Àr upplagt pÄ Inleed"s servrar. För webbhotell sparar Inleed kundens backuper de senaste sju dagarna. Skulle eventuellt backupsystem gÄ ur bruk stÄr dock Inleed fria frÄn allt ansvar gentemot kunden (se avsnitt 4).

4. Ansvarsfriskrivning

Inleed tar inget ansvar för nÄgon skada som en kund, direkt eller indirekt, drabbas av genom anvÀndning av abonnemanget. I detta ingÄr, men Àr inte begrÀnsat till; serverkrasch, icke fungerande backupsystem, downtime (oavsett anledning), förlust av data och/eller rÄdgivning som resulterat i förlust av data. Kund kan aldrig göra gÀllande nÄgon som helst ersÀttning för skada som kunden orsakats pÄ grund av Inleed.

5. Kundens ansvar

Kundens ansvar mot Inleed innebÀr att:
- inte bryta mot svensk lag.
- enbart nyttja den tjÀnst hos Inleed som kunden bestÀllt.
- inte frÄn sitt abonnemang genomföra intrÄngsförsök pÄ övrig data som inte tillhör kunden.
- i övrigt inte anvÀnda abonnemanget pÄ sÄ vis att olÀgenhet uppstÄr för Inleed eller annan.
- alltid kontakta Inleed genom kontaktvÀgar som Àr kopplade till kundens konto, till exempel registrerad e-postadress eller registrerat telefonnummer.
- uppdatera sina personuppgifter.
- om kundens abonnemang avser webbhotell, inte sĂ€lja vidare eller lĂ„ta tredje part nyttja abonnemanget (undantaget ÅterförsĂ€ljare, se 5.1).
- enbart lÀgga in domÀner i Inleed"s system som Àgs av kunden.
- inte sprida skadligt material sÄsom virus eller liknande.

5.1 ÅterförsĂ€ljare

Kund, vars abonnemang avser webbhotell, som innehar kontotypen ÅterförsĂ€ljare Ă€r tillĂ„ten att sĂ€lja vidare sitt konto till tredje part. Dock ska kunden vid dessa tillfĂ€llen stĂ„ som ansvarig mellan Inleed och tredje part.

5.2 Kundens avtalsbrott

Inleed har alltid rÀtt att sÀga upp abonnemanget med omedelbar verkan om kunden begÄr ett avtalsbrott i strid med detta avtal.

6. Personuppgifter

Kunden Àr införstÄdd med att de personuppgifter som kunden lÀmnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den AllmÀnna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rÄdets förordning 2016/679) i syfte att kunna uppfylla avtalet mellan kunden och Inleed. Kunden samtycker till att dennes personuppgifter kommer att anvÀndas i Inleeds ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, redovisning och övrig administration samt e-post. Eventuella klagomÄl angÄende behandlingen skickas i första hand till Inleed för rÀttelse. Fortsatta klagomÄl kan dÀrefter skickas till Datainspektionen.

6.1 PersonuppgiftsbitrÀdesavtal

Genom anvÀndandet av Inleeds tjÀnster binder sig kunden till det för tiden gÀllande personuppgiftsbitrÀdesavtalet (klicka för att öppna).

7. Övriga villkor

7.1 DomÀnnamn

Vid bestÀllning av domÀnnamn godkÀnner kunden Àven respektive toppdomÀns registreringsvillkor. Nyttjande av domÀnnamn sker omgÄende och gÄr ej att Ängra.

7.2 IIS registreringsvillkor

Vid nyttjande av .SE-domÀn godkÀnner kunden gÀllande registreringsvillkor för IIS:
IIS registreringsvillkor för .se-domÀnnamn

Vid nyttjande av .NU-domÀn godkÀnner kunden gÀllande registreringsvillkor för IIS:
IIS registreringsvillkor för .nu-domÀnnamn

7.3 ExtratjÀnster/produkter

Eventuell extratjÀnst eller produkt kan bestÀllas via direktkontakt med Inleed. Detta avtal Àr grund för alla andra avtal kund har med Inleed. Eventuella avtal utöver detta avtal ska ses som tillÀggsavtal med detta avtal som huvudavtal.

7.4 DomÀner

För samtliga domÀner som Inleed registrerar Ät kunden ska kunden stÄ som Àgare (om kunden inte önskar annat) och Inleed som eventuell teknisk/administrativ kontakt.
Vid nyttjande av domÀn under ICANN godkÀnner kunden gÀllande villkor för ICANN.
ICANN - Registrant Rights
EDDP - ICANN Restore/Renewal policy

7.5 TillÀmplig lag och tvist

PÄ detta avtal ska svensk lag tillÀmpas. Vid tvist med anledning av avtalet ska i första hand ske ett försök mellan Inleed och kunden att komma överens om en lösning. Misslyckas detta fÄr tvisten prövas i svensk allmÀn domstol. Kunden har Àven möjlighet att vÀnda sig till AllmÀnna reklamationsnÀmnden för att fÄ en rekommendation pÄ lösning av tvisten.

Servrar i Sverige

Alla vÄra servrar i Sverige Àr placerade i TÀllberg, Falun och Stockholm. VÄrt nÀt Àr uppbyggt i en cirkel mellan dessa orter för att kunna erbjuda högsta möjliga tillgÀnglighet. Vi har Àven egna servrar i Paris.

  • 4
    fysiska placeringar
  • DDoS
    skydd
  • 40 gbit/s
    backbone

BestÀll