Guider

Aktivera opcache

I videon nedan ser ni hur man aktiverar opcache

Läs mer

Ändra PHP version

I videon nedan serv ni hur man ändrar PHP version

Läs mer

Jobba med funktionen ”filer”

I videon nedan ser ni hur man jobbar med funktionen ”filer”

Läs mer

Lägga till, tar bort DNS-rader

I video nedan ser ni hur man lägger til, tar bort DNS-rader.

Läs mer

Skapa Let’s encrypt certifikat

I videon nedan ser ni hur man skapar Let’s encrypt certifikat

Läs mer

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Servrar i Sverige

Alla våra servrar är placerade i Sverige. Vi har egna fysiska lokaler i Falun och Tällberg men även utrustning i Stockholm. Vårt nät är uppbyggt i en cirkel mellan dessa orter för att kunna erbjuda högsta möjliga tillgänglighet.

  • 3
    fysiska placeringar
  • DDoS
    skydd
  • 30 gbit/s
    backbone

Beställ